2023-24-es tanévi előkészítőink

Dunaharaszti és immár a térség egyik legsikeresebb felvételi előkészítő kurzusa várja az erős gimnáziumokba készülőket!

      

A Merlin Ház és az Exactus szakmai összefogásában, valamint a Helping Hand Oktatóközpont támogatásával ismét meghirdetjük
intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoportjainkat
magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából
a 6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára.

MIÉRT ÉPP RÁNK LEHET SZÜKSÉG?

 • Ha tetszik, ha nem, a jelenlegi felvételi rendszer igenis szelektál: az ERŐS gimnáziumokba való bekerüléshez JÓ (általában 40 pont körüli/feletti) felvételit kell írni, hisz egyre nagyobb a túljelentkezés.
 • A JÓ gimnázium mindig a LEGJOBB tanulókat szeretné magának kiválasztani.
 • Az általános iskolai felvételi előkészítés ehhez általában már nem elegendő.
 • A gimnáziumok saját előkészítőire (már ha indulnak…) mindig nehéz bejutni. Ha sikerül is, kérdéses, hogy 20-30 gyerekkel mennyire hatékony az előkészítés. Ráadásul a tanuló hétvégéinek nagy része erre megy majd el…

De mi itt vagyunk helyben, Dunaharasztiban!
A sokoldalú felkészülést a 6. és a 8. évfolyamosokkal az adott tanév szeptemberének elején kezdjük meg. A hetedikesek számára a felvételik után, februártól indítunk csoportokat.

Az egységes központi írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

AKKOR MÉGIS MIÉRT OLYAN NEHÉZ IGAZÁN JÓL MEGÍRNI?

 • Mert a feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek.
 • Mert a vizsgahelyzet új, a környezet idegen.
 • Mert hatalmas lesz a pszichés nyomás a gyerekeken: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetőség nincs!

Milyen nálunk a gimnáziumi felvételire való előkészítés?

INTENZÍV:

 • Kis létszámú (max. 6-7 fős) csoportban oktatunk, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Tantárgyanként (magyar és matematika) a heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozást 30-45 percben egy hétvégi online elméleti ismétlő-rendszerező előadás egészíti ki.
 • A tanfolyami anyag gyakorlására otthon, önállóan elvégzendő (papír alapú és digitális) feladatokat adunk.
 • Próbateszteket is írunk több alkalommal a tanfolyam során (ezek általában nem csupán valamelyik év teljes írásbeli feladatsorát jelentik).
 • Az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve több alkalommal is kínálunk gyakorlási lehetőséget.
 • A felvételi előtti héten komplex írásbeli vizsga-szimulációs lehetőséget is biztosítunk (magyar és matematika, 2 x 45 perc, ahogy “élesben” is lesz).

SZAKMAI ALAPOKON NYUGVÓ:

 • Tapasztalt, középiskolai oktatásban és tehetségfejlesztésben is jártas pedagógusok vezetik.
 • Olyan készségeket fejlesztünk a felvételi, sőt a majdani érettségi követelmények ismeretében (pl. logika, problémamegoldás, véleményalkotás, kreativitás, szövegértés-szövegalkotás, szókincsgazdagság, írásbeli-szóbeli kifejezőkészség, tanulási stratégiák), melyek a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakon túlmutatva a teljes további tanulmányi útjukon is a sikeres haladás alapfeltételét jelentik majd.

KORSZERŰ:

 • Sikeres, tanulás-módszertanilag is megalapozott pedagógiai módszerekkel dolgozunk: a sokoldalú szemléltetés, a digitális tanulás-segítés, a gyakorlat- és feladat-orientáltság jellemzi a munkánkat.
 • A digitális pedagógia eszköztárát is felhasználjuk sok játékos, versenyeztető jellegű feladattal, melyhez a tanulóknak okostelefonra lesz szükségük a jelenléti órákon (ehhez a teremben ingyen wifit biztosítunk).
 • Hiányzás esetén igény szerint online csatlakozási lehetőséget biztosítunk az órához.
 • A napi szintű kapcsolattartás a szülőkkel és a tanulókkal digitális csatornákon keresztül történik (Messenger, Google Classroom).
 • A hétvégi elméleti előadásokhoz a Google Meet platformot használunk.
 • A tanulók teljesítményéről, haladásáról folyamatos visszajelzést adunk.

HOGYAN IS FOGUNK EGYÜTT DOLGOZNI?

 • Az írásbelire való felkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos tananyag átismétlését jelenti.
 • A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki.
 • Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is.
 • A sikeres tanuláshoz tanulás-módszertani „trükköket” vetünk be.

 • A heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozásokon a felvételi típusfeladatok megoldási sémáit gyakoroljuk be.
 • A logika, a kreativitás és az önálló gondolkodás fejlesztésével felkészülünk az esetleges ismeretlen feladattípusokra is.
 • A hétvégi online tanári előadások során a felvételi feladatokhoz szükséges elméleti ismeretek ismétlő rendszerezése történik. Ehhez a segédanyagokat digitálisan és sok esetben nyomtatva is megkapják a tanulók. Ez az elméleti fogódzó a gimnáziumi évek alatt is nagy hasznukra lesz!
 • A megbeszélt elméleti anyagrészek otthoni gyakorlására digitális feladatok (pl. Redmenta, LearningApps, WordWall) linkjeit ajánljuk nekik.
 • Az elméleti előadás kapcsán felmerülő kérdések, nehézségek megbeszélésére a következő jelenléti óra elején adunk lehetőséget.

A jelenléti órák helyszíne: Helping Hand Oktatóközpont: 2330 Dunaharaszti, Móra F. u. 1., a vasútállomásnál, jól megközelíthető helyen.

Várható óradíj 2023-24-ben: 5.000 Ft / fő / hét = 90 perc jelenléti óra hét közben + 45-60 perc online elméleti előadás hét végén + segédanyagok.
Az óradíjat havonta, utalva, e-számla ellenében kérjük majd fizetni.

A csoportok kialakítása szempontjából az előzetes igényeket igyekszünk figyelembe venni, de a végleges csoportbeosztás szeptemberben, már az iskolai órarendek ismeretében történik majd.

Lehetőség van csak magyarból, csak matematikából vagy akár mindkettőből jelentkezni a felvételi előkészítőnkre.

A jelentkezéseket kérjük az alábbi linken található Google Drive kérdőíven keresztül leadni (szerkesztés alatt!)


További részletek: