2024-25-ös tanévi előkészítőink

Dunaharaszti és immár a térség egyik legsikeresebb felvételi előkészítő kurzusa várja az erős gimnáziumokba készülőket!

      

A Merlin Ház és az Exactus szakmai összefogásában ismét meghirdetjük
intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoportjainkat
magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából
a 6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára.

MIÉRT ÉPP RÁNK LEHET SZÜKSÉG?

 • Ha tetszik, ha nem, a jelenlegi felvételi rendszer igenis szelektál: az ERŐS gimnáziumokba való bekerüléshez JÓ (általában 2×40 pont körüli/feletti) felvételit kell írni, hisz egyre nagyobb a túljelentkezés.
 • A JÓ gimnázium mindig a LEGJOBB tanulókat szeretné magának kiválasztani.
 • Az általános iskolákban zajló felvételi előkészítés ehhez általában már nem elegendő.
 • A gimnáziumok saját előkészítőire (már ha indulnak…) mindig nehéz bejutni. Ha sikerül is, kérdéses, hogy 20-30 gyerekkel mennyire hatékony az előkészítés. Ráadásul a tanuló hétvégéinek nagy része erre megy majd el…

De mi itt vagyunk helyben, Dunaharasztiban!
A sokoldalú felkészülést a 6. és a 8. évfolyamosokkal az adott tanév szeptemberének elején kezdjük meg. A hetedikesek számára a felvételik után, februártól indítunk csoportokat.

Az egységes központi írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

AKKOR MÉGIS MIÉRT OLYAN NEHÉZ IGAZÁN JÓL MEGÍRNI?

 • Mert a feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek.
 • Mert a vizsgahelyzet új, a környezet idegen.
 • Mert hatalmas lesz a pszichés nyomás a gyerekeken: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetőség nincs!

Milyen nálunk a gimnáziumi felvételire való előkészítés?

INTENZÍV:

 • Kis létszámú (max. 8 fős) csoportban oktatunk, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Tantárgyanként (magyar és matematika) a heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozást a legtöbb esetben egy hétvégi 30-45 perces online elméleti előadás egészíti ki, ahol az általános iskolai tananyagot módszeresen haladva átismételjük, rendszerezzük. Ez majd egy nagyon fontos bemeneti tudást is jelent a tanulók számára az első gimnáziumi tanév elején, amikor a tudásdszintjük alapján alkotnak képet a tanulókról. És tudjuk, hogy az első benyomás igenis sokat számít!
 • A tanfolyami anyag gyakorlására otthon, önállóan elvégzendő (papír alapú és digitális) feladatokat adunk.
 • Próbateszteket is írunk többször a tanfolyam során (ezek általában nem csupán valamelyik év teljes írásbeli feladatsorát jelentik).
 • Az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve kínálunk plusz gyakorlási lehetőséget.
 • A felvételi előtti hétvégén komplex írásbeli vizsga-szimulációs lehetőséget is biztosítunk (magyar és matematika, 2 x 45 perc, ahogy “élesben” is lesz).

SZAKMAI ALAPOKON NYUGVÓ:

 • Tapasztalt, középiskolai oktatásban és tehetségfejlesztésben is jártas pedagógusok vezetik.
 • Olyan készségeket fejlesztünk a felvételi, sőt a majdani középiskolai és érettségi követelmények ismeretében (pl. logika, problémamegoldás, véleményalkotás, kreativitás, szövegértés-szövegalkotás, szókincsgazdagság, írásbeli-szóbeli kifejezőkészség, tanulási stratégiák), melyek a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakon túlmutatva a teljes további tanulmányi útjukon is a sikeres haladás alapfeltételét jelentik majd.

KORSZERŰ:

 • Sikeres, tanulás-módszertanilag is megalapozott pedagógiai módszerekkel dolgozunk: a sokoldalú szemléltetés, a digitális tanulás-segítés, a gyakorlat- és feladat-orientáltság jellemzi a munkánkat.
 • A digitális pedagógia és a gamifikáció (játékélményt nyújtó tanítás) eszköztárát is felhasználjuk sok játékos, versenyeztető jellegű feladattal, melyhez a tanulóknak okostelefonra lesz szükségük a jelenléti órákon (ehhez a teremben ingyen wifit biztosítunk).
 • A napi szintű kapcsolattartás a szülőkkel és a tanulókkal digitális csatornákon keresztül történik (Messenger, Google Classroom).
 • A hétvégi elméleti előadásokhoz a Google Meet platformot használjuk.
 • A tanulók teljesítményéről, haladásáról folyamatos visszajelzést adunk.

HOGYAN IS FOGUNK EGYÜTT DOLGOZNI?

 • Az írásbelire való felkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos tananyag átismétlését jelenti.
 • A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki.
 • Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is.
 • A sikeres tanuláshoz tanulás-módszertani „trükköket” vetünk be.

 • A heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozásokon a felvételi típusfeladatok megoldási sémáit gyakoroljuk be, témakörönként haladva a tananyagban.
 • A logika, a kreativitás és az önálló gondolkodás fejlesztésével felkészülünk az esetleges ismeretlen feladattípusokra is.
 • A hétvégi online tanári előadások során a felvételi feladatokhoz szükséges elméleti ismeretek ismétlő rendszerezése történik. Ehhez a segédanyagokat digitálisan és sok esetben nyomtatva is megkapják a tanulók. Ez az elméleti fogódzó a gimnáziumi évek alatt is nagy hasznukra lesz!
 • A megbeszélt elméleti anyagrészek otthoni gyakorlására digitális feladatok (pl. Redmenta, LearningApps, WordWall) linkjeit ajánljuk nekik.
 • Az elméleti előadás kapcsán felmerülő kérdések, nehézségek megbeszélésére a következő jelenléti óra elején adunk lehetőséget.

A jelenléti órák helyszíne: Helping Hand Oktatóközpont, 2330 Dunaharaszti, Munkácsy u. 83.

Várható óradíj 2024-25-ben: 5.000 Ft / fő / hét = 90 perc jelenléti óra hét közben + 30-45 perc online elméleti előadás a legtöbb hétvégén + segédanyagok.
Az óradíjat havonta, kizárólag utalva, e-számla ellenében kérjük majd fizetni.

A csoportok kialakítása szempontjából az előzetes igényeket igyekszünk figyelembe venni, de a végleges csoportbeosztás szeptemberben, már az iskolai órarendek ismeretében történik majd.

Lehetőség van csak magyarból, csak matematikából vagy akár mindkettőből jelentkezni a felvételi előkészítőnkre.

2024  augusztus végén egy előzetes online szintfelméréssel biztosítjuk, hogy az arra legalkalmasabb tanulók kerüljenek be a szintjüknek megfelelő tehetséggondozó jellegű csoportokba.


Magyarból a nyári szünet hetei alatt külön a leendő 6. és 8. évfolyamosoknak lehetőséget adunk arra, hogy egy heti 1×60 perces online óra keretében  játékos Kahoot-feladatsorral tartsák szinten a tudásukat. Ezeken a foglalkozásokon semmilyen új ismeret átadása nem történik, a részvétel azokon értelemszerűen nem kötelező. Díja alkalmanként 2.000 Ft.

Az emailben (Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu)  vagy Messengeren történő jelentkezéshez a következő adatokat kérjük megadni:

 • a gyermek neve, iskolája/osztálya 2024 szeptemberétől,
 • a gyermek tanév végi osztályzata magyarból az idei és a megelőző tanév végén,
 • a gyermek gmailes email-címe (ez a Google Classroom és a Google Forms feladatlapok használata miatt szükséges),
 • a szülő telefonszáma és email-címe,
 • a szülő és/vagy a gyerek elérhető-e Messengeren?
 • magyarból és/vagy matematikából kérik az előkészítést?
 • esetleg már kialakult terve: melyik iskolába szeretne felvételt nyerni?

További részletek: