Írásbeli előkészítés

 • A középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgájára a tanulóknak minden tanév decemberében kell jelentkezniük.
 • Maga a vizsga mindig a következő év januárjában zajlik.
 • Az egységes írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

MITŐL OLYAN NEHÉZ  MÉGIS JÓL MEGÍRNI?

 • A feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek, a tanuló általános műveltségére is alapoznak.
  Magyarból a tanórai elméleti anyag alapjain kívül minden év feladataiban kiemelt szerepet kap a tanulók szókincsének gazdagsága, önálló és kreatív szövegalkotásuk, fogalmazásuk képessége, helyesírásuk biztossága.
 • A vizsgahelyzet új, a környezet idegen…
 • Ne feledjék, a nyomás hatalmas lesz a gyermeken: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetősége nincs!

Milyen is nálunk az írásbelire való előkészítés?

 • Szeptembertől januárig zajlik, heti egyszer (több csoportnyi jelentkező esetén hétfői  és szerdai napokon 1-1 csoporttal) alkalmanként 2×45 percben.
 • Az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve több alkalommal is kínálunk gyakorlási lehetőséget.
 • Kis létszámú (max. 4-6 fős) csoportban oktatunk, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Tapasztalt, tehetségfejlesztésben is jártas középiskolai szaktanár és tanulásmódszertan-tréner vezetésével.
 • Korszerű és sikeres, tanulás-módszertani megalapozottságú pedagógiai módszerekkel.
 • A tanfolyami anyagot otthoni, önállóan elvégzendő feladatokkal egészítjük ki.
 • A digitális pedagógia már jól ismert eszköztárát is felhasználjuk.
 • Próbateszteket írunk több alkalommal a tanfolyam során.
 • A felvéleti előtti hetekben komplex írásbeli vizsga-szimulációs lehetőséget is biztosítunk (magyar és matematika, 2 x 45 perc, ahogy “élesben” is lesz) !

Részvételi díj: 3.000 Ft / fő / alkalom (90 perc).


Az írásbeli előkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos magyar nyelvtan anyagának átismétlését jelenti!
A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki. Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is. A felvételikben megjelenő elméleti anyagot rendszerezve is áttekintjük, majd konkrét feladatokon gyakoroljuk, kiemelt figyelemmel a felvételi típusfeladataira. Ez az elméleti fogódzó gimnáziumi évek alatt is nagy hasznára lesz a tanulóknak! Mindezt a logikus, önálló gondolkodás és a kreativitás alapelveit szem előtt tartva. Közben olyan hasznos, gyakorlati tanulási trükköket, stratégiákat is elsajátítunk, melyek nemcsak a felvételire való felkészülésben, de a későbbi középiskolai tanulmányaik során is nagy segítségükre lesznek.


 Részletek a szóbelire való felkészítésről