Magamról

Tubákos Zsuzsanna vagyok, végzettségem szerint
bölcsész és középiskolai tanár.

Bölcsészkaron, magyar-orosz szakon végeztem Szegeden, majd szakképesítést adó „Mozgóképkultúra és médiaismeret” tanárképzésben vettem részt. Közigazgatási szakvizsgám is van.

Annak idején, 12 évnyi tanárságom első két éve alatt végigtanítottam a felső tagozat magyar nyelv és irodalom tananyagát, majd 10 évig az ország egyik legsikeresebb vidéki gimnáziumában, a  Bajai III. Béla Gimnáziumban (ww.bajabela.hu) oktattam a tárgyat (valamint orosz nyelvet, mozgóképkultúra- és médiaismeretet is). Ez idő alatt tanítottam 4 és 6 évfolyamos osztályokban is, érettségire, felvételire, szaktárgyi versenyekre készítve fel sok száz gyereket. Elért szaktárgyi eredményeim alapján pedagóguspályám utolsó 5 évében már kifejezetten a tehetséggondozást bízták rám, ami nagyon megtisztelő feladat volt számomra. Ekkor már iskolamenedzserként az intézmény fejlesztéséért és kommunikációjáért is felelős voltam, többek között az iskola honlapját, évkönyveit, egyéb kiadványait szerkesztettem, pályázatait gondoztam.

Magyar szakos tanárként az országban az elsők között használtam számítógépet az óráimon, majd készítettem digitális tananyagokat, illetve alkalmaztam a projektpedagógia módszereit — mindezt nagy lelkesedéssel és szakmai sikerrel. Ezen témákban éveken át hívtak bemutatókat, tanár-továbbképzéseket tartani a különböző megyei pedagógiai intézetekbe.  Diákjaink I*EARN és myEurope projektmunkáival sok külföldi és hazai nemzetközi konferenciára, diák-találkozóra és táborba is eljutottunk (lásd https://iearn.org/). Munkánk sikerét rangos nemzetközi elismerések is jelezték.

Hajdani iskolai projekt-kezdőoldalunk egy archívumból 
(sajnos a linkek már nem élnek): 
http://archive.li/HhdoW  

Tanóráim hatékonyságát máig is igazolni tudják hálás hajdani tanítványaim, akik közül igen sokan választották a pedagóguspályát.


" A legjobb órák voltak a gimnáziumi éveim alatt. 
Korrekt elvárások, élvezetes tanítás. 
A Tanárnő a tantervi keretek között igyekezett kiválasztani 
azokat a műveket, amelyek befogadhatóak és élvezetesek voltak 
az adott korosztály számára. 
Megtanított minket jegyzetelni, vázlatot írni, aminek tanulóként 
és immár gyakorló tanárként is nagy hasznát veszem. 
És még valami: 11. évfolyamon vett át minket, 
hatalmas hiányosságokkal és lemaradással,
 és mindent be tudtunk pótolni.  Gyakorló tanárként tudom, 
hogy ez mekkora teljesítmény volt az ő részéről! 
 Összefoglalva: felkészültség, emberség, korrektség, 
használható tudás!" (Kőhalmi Zoltán)

 "Én is szerettem a magyarórákat, 
de bevallom őszintén, nem kimondottan a tantárgy miatt, 
hanem mert a kedvenc tanárom, 
Tubákos Zsuzsanna tartotta az órákat! 
Példakép tanári pályafutásomban!" (Felső Zita) 

Iskolánk annak idején az országban az elsők között kezdte el a 6 évfolyamos gimnáziumi forma bevezetését. Az általunk kidolgozott helyi tanterveket vette át a legtöbb magyar gimnázium a 6 évfolyamos képzéséhez. Én magam is részt vettem ezek kidolgozásában magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és médiaismeret tantárgyakból.

Aztán az Élet úgy hozta, hogy Bajáról elkerülve a pedagóguspályát is elhagytam, bár az oktatás ügyéhez – fenntartói szempontból – mindvégig közöm volt. Először egy fél évet az akkori Oktatási Minisztérium (ma EMMI) közoktatás-fejlesztési osztályának szerződéses munkatársaként dolgoztam.  2002-től 10 éven át Dunaharaszti Város Önkormányzatának oktatási referense voltam, majd a fenntartóváltással 2013-tól a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületéhez kerültem tanügyi referensként. 2015-től ismét iskolában dolgozom, bár nem pedagógus, hanem segítő munkakörben. Viszont rendszeresen versenyeztetek alsós tanulókat magyarból.

Évek óta foglalkoztat a tanulásmódszertan gyakorlata: a Studio-Didakt Kft. munkatársaként tanfolyamokat tartottam a “Tanulni jó!” módszerrel (www.tanulnijo.hu), és elkezdtem kidolgozni a saját, középiskolába felvételizőknek, felsőoktatásban tanulóknak és felnőtteknek szánt, sikeres önálló tanulást segítő stratégiámat, a “TanTurbó” módszert.

A digitális pedagógia, a gémifikáció adta oktatási lehetőségek elsajátításával és alkalmazásával is évek óta foglalkozom, hisz meggyőződésem, hogy a mai fiatalok már csak ilyen csatornák bevetésével “foghatók meg” igazán, bármilyen témáról van is szó.

Mindezek mellett folyamatosan foglalkozom szöveggondozással: szerkesztői, nyelvi-helyesírási korrektori, szakmai lektori munkákkal.

2016 óta tartok mikorcsoportos, tanulás-módszertani alapokra épülő gimnáziumi felvételi előkészítőt magyar nyelv és irodalomból.

2019 óta a Mályvavirág Alapítvány (http://malyvavirag.hu) képzési koordinátora is vagyok, ennek keretében szintén tizenéveseket érintő problémákkal foglalkozom.

Elmondhatom tehát, hogy az oktatás ügyének minden szegmensét, problémáját, erősségét-gyengeségét módomban állt megtapasztalni a pályám több mint 25 éve alatt.

Szakmai továbbképzéseim témái között szerepelnek még:

  • “Szerethető vagyok?” Szexuálpedagógiai képzés, Kalandok és Álmok Szakmai Műhely (2022)
  • “A tanulás jövője” MOOC online kurzus, TEMPUS Közalapítvány: A mindennapi pedagógiai gyakorlat digitális eszközökkel való támogatása (2019)
  • “Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó” alapképzettség (2015)
  • “Az érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák fejlesztése”  pszichológiai továbbképzés
  • “Nemzetközi oktatási projektmenedzsment” angol nyelvű képzés (Cambridge)
  • Szervezeti kommunikáció
  • Interkulturális kommunikáció
  • Sportpolitika