Szóbelire való felkészítés (magyar)

A tantárgyi jellegű szóbeli vizsga mint élethelyzet a legtöbb diák számára még teljesen új. Egy tizenévesnek sokszor még a legegyszerűbb szóbeli megnyilatkozás is nehéz – hisz tele vannak gátlásokkal, tanácstalansággal.
Márpedig ebben a vizsgahelyzetben – életükben először –  igenis sokat számít, mennyire tudják “eladni magukat”.  A felvételi biztottság tagjait ugyanis nemcsak arról kell meggyőzniük, hogy mennyit tudnak, hanem arról is, hogy kik ők: milyen a fellépésük, a beszédük, az egyéniségük, a gondolkodásmódjuk…
Ehhez kínálunk hatékony segítséget – sok éves tapasztalattal!


KINEK  AJÁNLJUK EZT A FELKÉSZÍTÉST?

 • Olyanoknak terveztük a tematikát, akiknek nem csak egy felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.
 • Azok számára nyújtunk komplex felkészülési lehetőséget, akik a magyar nyelv és irodalom tantárgyi követelményeiből is felvételiznek (a legtöbb esetben előre megadott tételsor, példafeladatok alapján).
 • Olyanok számára is nyitott a lehetőség, akik az írásbelire nem az Exactus tanfolyamán készültek fel!
 • A 8.-osok mellett a 2024-es évtől már a Baktayba készülő 6.-osok szóbelijére is készítünk fel diákokat, de természetesen segítséget kaphatnak azok is, akiknek budapesti elitgimnáziumokban kell szóbeli vizsgát tenniük.

HOGYAN KÉSZÍTÜNK FEL A SZÓBELIRE?

 • Az írásbeli után, február-márciusban, a szóbeli vizsgák kezdetéig, heti egyszer  90 percben, ALAPVETŐEN JELENLÉTI FORMÁBAN, néhány bevezető ismétlő-rendszerező online óra kivételével.
 • Kis létszámú (max. 8 fős) csoportban, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Az egyedi tételsor alapján felvételiztető iskolákba jelentkezők esetében (pl. Eötvös, Fazekas, Apáczai) kiegészítő egyéni órák keretében is lehetséges a felkészítés!
 • Tapasztalt középiskolai tehetségfejlesztő szaktanár és tanulásmódszertan-tréner vezetésével.
 • A konkrét gimnáziumok szóbeli felvételi követelményeinek ismeretében.

 • Foglalkozunk a sikeres fellépést megalapozó önbizalom növelésével, az önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztésével.
 • Rendszerezve áttekintjük az általános iskolában (elvileg) megszerzett és a gimnáziumban már belépő tudásként elvárt tantárgyi ismereteket.
 • Mindezt korszerű és sikeres, tanulás-módszertani megalapozottságú pedagógiai módszerekkel, részben digitális pedagógiai megsegítéssel.
 • Részvételi díj: 5.000 Ft / fő / alkalom (= 90 perc, dupla óra).

MIT  CSINÁLUNK?

1. BEGYAKOROLJUK, AMI MINDEN GIMNÁZIUMI FELVÉTELIN KÖVETELMÉNY.
Mert mire is kíváncsiak ilyenkor a felvételiztetők?

 • A jelölt alapvető személyiségére, önismeretének szintjére;
 • kommunikációs és viselkedéskultúrájára;
 • általános műveltségére, tájékozottságára, érdeklődési körére, világlátására;
 • hangos olvasásának pontosságára, kifejezőkészségére;
 • az olvasott és / vagy hallott szöveg megértésének szintjére;
 • lényegkiemelési, vázlatírási készségére (utóbbi csak olvasott szövegből);
 • szóbeli szövegalkotási készségére;
 • szókincsének gazdagságára;
 • szóbeli kifejezőkészségére;
 • fogalomismeretére (nyelvtani, irodalmi és általános műveltségi területen is);
 • képességére az önálló véleményformálásra, a meggyőző érvelésre, az összefüggések feltárására.

Mindezt konkrét szövegekből, képekből, fogalmakból kiindulva gyakoroljuk, illetve rutint szerzünk az általános elbeszélgetés lehetséges kérdéseire adott megfelelő, “hatásos” válaszokban is.

 2. Az „elit” gimnáziumok szóbeli követelményei között szereplő nyelvtani tananyagot konkrét felvételi szövegek alapján ismételjük át:

 • szóelemek, szófajok meghatározása;
 • szinonimák, antonimák, állandósult szókapcsolatok felismerése;
 • mondatelemzés;
 • műismeret, műfajismeret;
 • konkrét szerzők és műveik;
 • a költői nyelvezet: költői képek, alakzatok felismerése a versekben.

 

3. Az utolsó foglalkozáson mindenkinek egyenre szabott szóbeli próbafelvételit tartunk

Az elmúlt években olyan középiskolákba sikerült bekerülniük a nálunk felkészített nyolcadikosoknak, mint pl. a budapesti Fazekas, Eötvös, Apáczai, Madách, Szent László, Veres Pálné, Leövey, Szent István, Kossuth Lajos vagy a szigetszentmiklósi Batthyány gimnáziumok.