Gyakorlati tudnivalók (magyar)

Intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoport
magyar nyelv és irodalomból
6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára

A sokoldalú felkészülést a 6.  és a 8. évfolyamos tanév elején, szeptemberben kezdjük meg.
Igény szerint akár már a hetedikes tanév februárjától, az előző felvételi vizsgaidőszak végétől is indítunk csoportot a leendő nyolcadikosoknak.
A tanév végéig jelentkezők, illetve a 7. évfolyamon már nálunk készülő tanulók számára nyáron heti 1 alkalommal (nem kötelező jelleggel)  játékos szintfenntartó online foglalkozást tartunk.

Olyan tanulóknak kínálok magas szintű, szuperintenzív  felvételi felkészítést, akik
nem egyfajta korrepetálás-jelleggel
igénylik azt, hogy hiányzó alapismeretiket pótolhassák, hanem kifejezetten az
erősebb (elit) gimnáziumok  felvételi követelményeinek szeretnének megfelelni, 8. évfolyamon egy magas (40 körüli/feletti) felvételi pontszám elérésével,
6. évfolyamon pedig a tehetséggondozó hatévfolyamos gimnáziumokba való bejutással.
Ez pedig a tanulók aktív közreműködése, hozzáadott erőfeszítése nélkül nem valósítható meg!

Az elmúlt évek tapasztalatai és az egyre nagyobb számú túljelentkezés miatt fenntartom magamnak a jogot, hogy a tanfolyami követelményeknek megfelelni nem tudó vagy nem akaró tanulókat a csoportból más, iskolai vagy egyéni fejlesztő, felzárkóztató profilú előkészítésre irányítsam át.
Továbbá a magatartásukkal esetleg a többiek célirányos felkészülését zavarókat is eltanácsolom a csoportjaimból.
Csak így tudom garantálni azon résztvevők sikeres munkáját, megfelelő tempójú haladását, akiknek valóban ezekben a csoportokban van a helye.

Kérem ennek szíves figyelembe vételét a jelentkezés előtt!

MAGYAR FELKÉSZÍTÉS:

  • Az előzetes online jelentkezés elküldése után  augusztus utolsó napjaiban egy szintfelmérő próbateszt vár a jelentkezőkre.
  • Magyarból 2023 szeptemberétől 6. és 8. évfolyamon is nmaximum 3-3 db előkészítős csoportot tudunk indítani. Amennyiben a jelentkezők létszáma ezt a kapacitást meghaladja, az előzetes szintfelméréssel biztosítjuk, hogy az arra legalkalmasabb tanulók kerüljenek be a tehetséggondozó jellegű csoportokba.

Tanulóinknak digitális és nyomtatott  segédanyagokat is biztosítunk az eredményes felkészüléshez.
Mivel az oktatás adminisztrációja és feladatainak egy része az ún. Google Classroom “digitális tantermen” keresztül valósul meg, a tanfolyami részvétel feltétele egy tanulói Google-profil és kapcsolódó gmailes email-cím megléte. Erre már a 8.-osok szintfelmérőjének megírásakor is szükség lesz!

A napi szintű szervezési feladatokhoz szükséges kapcsolattartás zárt Messenger-csoporton keresztül történik majd.

Részletek az írásbelire való felkészítésről
                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről


Óradíj a 2023-ban várhatóan 5.000 Ft / fő / hét (= 90 perc jelenléti feladatmegoldó óra hét közben + 8. évfolyamon 45-60 perc online elméleti előadás hét végén + segédanyagok).

Helyszín: Helping Hand Oktatóközpont, Dunaharaszti, Móra F. u. 1. (a vasútállomásnál)

Matematikából az azonos szakmai elveken nyugvó felkészítést szakmai partnerünk, a Merlin Ház Tehetségműhely biztosítja, hasonló feltételekkel.
Részletek: https://merlinhaz.hu/?page_id=925


Az emailben (Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu)  vagy Messengeren történő jelentkezéshez a következő adatokat kérjük megadni:

  • a gyermek neve, iskolája/osztálya 2023 szeptemberétől,
  • a gyermek tanév végi osztályzata magyarból az idei és a megelőző tanév végén,
  • a gyermek gmailes email-címe,
  • a szülő telefonszáma és email-címe,
  • a szülő és/vagy a gyerek elérhető-e Messengeren?
  • magyarból és/vagy matematikából kérik az előkészítést?
  • esetleg már kialakult terve: melyik iskolába szeretne felvételt nyerni?