Gyakorlati tudnivalók (magyar)

Intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoport
magyar nyelv és irodalomból
6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára

A sokoldalú felkészülést a 6.  és a 8. évfolyamos tanév elején, szeptemberben kezdjük meg.
Igény szerint akár már a hetedikes tanév februárjától, az előző felvételi vizsgaidőszak végétől is indítunk csoportot a leendő nyolcadikosoknak.
A tanév végéig jelentkezők, illetve a 7. évfolyamon már nálunk készülő tanulók számára nyáron heti 1 alkalommal (nem kötelező jelleggel)  játékos szintfenntartó online foglalkozást tartunk.

KÉREM, FOGADJÁK EL A TÉNYT, HOGY EZ AZ ELŐKÉSZÍTŐ, AMIT ÉN KÍNÁLOK, NEM VALÓ MINDENKINEK!

Olyan tanulók számára fog megfelelni ez a magas szintű, szuperintenzív  felvételi felkészítés, akik nem egyfajta korrepetálás-jelleggel
igénylik azt, hogy hiányzó alapismeretiket pótolhassák.
Kifejezetten az erősebb (elit) gimnáziumok  felvételi követelményeinek szeretnénk megfelelni:  célunk 8. évfolyamon egy magas (40 körüli/feletti) felvételi pontszám elérése, 6. évfolyamon pedig a tehetséggondozó hatévfolyamos gimnáziumokba való bejutás.
Ez pedig a tanulók aktív közreműködése, hozzáadott erőfeszítése nélkül nem valósítható meg!

Az elmúlt évek tapasztalatai és az egyre nagyobb számú túljelentkezés miatt azokat, akiknek az előzetes szintfelmérés alapján másfajta felkészítésre lesz szükségük, átirányítom az azonos helyszínen dolgozó kolléga felzárkóztató profilú csoportjába, egyes esetekben egyéni felkészítést nyújtó foglalkozására.
A magatartásukkal a többiek célirányos felkészülését zavarókat akár később is eltanácsolom a csoportjaimból.
Csak így tudom garantálni azon résztvevők sikeres munkáját, megfelelő tempójú haladását, akiknek valóban ezekben a csoportokban van a helye.

Kérem ennek szíves tudomásul vételét a jelentkezés előtt!

MAGYAR FELKÉSZÍTÉS:

 • Az előzetes online jelentkezés elküldése után  augusztus utolsó napjaiban egy szintfelmérő próbateszt vár a jelentkezőkre.
 • Magyarból 2024 szeptemberétől 6. és 8. évfolyamon is csak limitált csoportszámban fogok oktatni.
 • Cél, hogy valóban csak azok kerüljenek be a csoportokba, akik számára ez a fokozott haladási tempó és követelményrendszer megfelelő.
 • Az előzetes szintfelmérés éppen azt biztosíjta, hogy az arra legalkalmasabb tanulók kerüljenek be a tehetséggondozó jellegű csoportokba.

Tanulóinknak digitális és nyomtatott  segédanyagokat is biztosítunk az eredményes felkészüléshez.
Mivel az oktatás adminisztrációja és feladatainak egy része az ún. Google Classroom “digitális tantermen” keresztül valósul meg, a tanfolyami részvétel feltétele egy tanulói Google-profil és kapcsolódó gmailes email-cím megléte. Erre már a szintfelmérő megírásakor is szükség lesz!

A napi szintű szervezési feladatokhoz szükséges kapcsolattartás zárt Messenger-csoporton keresztül történik majd.

Részletek az írásbelire való felkészítésről
                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről


Óradíj a 2024-ben várhatóan 5.000 Ft / fő / hét (= 90 perc jelenléti feladatmegoldó óra hét közben + a legtöbb esetben 45-60 perc online elméleti előadás hét végén + segédanyagok).

Helyszín: Helping Hand Oktatóközpont, Dunaharaszti, Munkácsy u. 83.

Matematikából az azonos szakmai elveken nyugvó felkészítést szakmai partnerünk, a Merlin Ház Tehetségműhely biztosítja, hasonló feltételekkel.
Kérem, keressék Nemes Pétert a következő elérhetőségeken:
+36 20 973 0041
merlinhaz@gmail.com
Részletek: https://merlinhaz.hu/


Az emailben (Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu)  vagy Messengeren történő jelentkezéshez a következő adatokat kérjük megadni:

 • a gyermek neve, iskolája/osztálya 2024 szeptemberétől,
 • a gyermek tanév végi osztályzata magyarból az idei és a megelőző tanév végén,
 • a gyermek gmailes email-címe,
 • a szülő telefonszáma és email-címe,
 • a szülő és/vagy a gyerek elérhető-e Messengeren?
 • magyarból és/vagy matematikából kérik az előkészítést?
 • esetleg ha van már kialakult terve: melyik iskolába szeretne felvételt nyerni?
 • A szülő nyilatkozata: “Tudomásul veszem, hogy gyermekem részvétele az előkészítős csoportban az augusztusi szintfelmérő eredménye alapján válik véglegessé.”