Gyakorlati tudnivalók (magyar)

Intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoport
magyar nyelv és irodalomból
6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára

A sokoldalú felkészülést a 6.  és a 8. évfolyamos tanév elején, szeptemberben kezdjük meg.
Igény szerint akár már a hetedikes tanév februárjától, az előző felvételi vizsgaidőszak végétől is indítunk csoportot a leendő nyolcadikosoknak.
A tanév végéig jelentkezők, illetve a 7. évfolyamon már nálunk készülő tanulók számára nyáron heti 1 alkalommal (nem kötelező jelleggel)  játékos szintfenntartó online foglalkozást tartunk.

Olyan tanulóknak kínálok magas szintű, szuperintenzív  felvételi felkészítést, akik
nem egyfajta korrepetálás-jelleggel
igénylik azt, hogy hiányzó alapismeretiket pótolhassák, hanem kifejezetten az
erősebb (elit) gimnáziumok  felvételi követelményeinek szeretnének megfelelni, 8. évfolyamon egy magas (40 körüli/feletti) felvételi pontszám elérésével,
6. évfolyamon pedig a tehetséggondozó hatévfolyamos gimnáziumokba való bejutással.
Ez pedig a tanulók aktív közreműködése, hozzáadott erőfeszítése nélkül nem valósítható meg!

Az elmúlt évek tapasztalatai és az egyre nagyobb számú túljelentkezés miatt fenntartom magamnak a jogot, hogy a tanfolyami követelményeknek megfelelni nem tudó vagy nem akaró tanulókat a csoportból más, iskolai vagy egyéni fejlesztő, felzárkóztató profilú előkészítésre irányítsam át.
Továbbá a magatartásukkal esetleg a többiek célirányos felkészülését zavarókat is eltanácsolom a csoportjaimból.
Csak így tudom garantálni azon résztvevők sikeres munkáját, megfelelő tempójú haladását, akiknek valóban ezekben a csoportokban van a helye.

Kérem ennek szíves figyelembe vételét a jelentkezés előtt!

MAGYAR FELKÉSZÍTÉS:

  • 8. évfolyam: Az előzetes online jelentkezés elküldése után (lásd lejjebb)  augusztus utolsó napjaiban egy online szintfelmérő teszt vár a jelentkezőkre.
  • 6. évfolyam: Az előzetes online jelentkezés elküldése után (lásd lejjebb)  augusztus utolsó napjaiban egy szintfelmérő próbaóra vár a jelentkezőkre. Minthogy magyarból egyetlen csoport indítására lesz kapacitásom 2023-ban, így a max. 7 fős induló csapat kiválasztása ezen szintfelmérés eredményeképp történik. Kérem ennek szíves tudomásul vételét!

Tanulóinknak digitális és nyomtatott  segédanyagokat is biztosítunk az eredményes felkészüléshez.
Mivel az oktatás adminisztrációja és feladatainak egy része az ún. Google Classroom “digitális tantermen” keresztül valósul meg, a tanfolyami részvétel feltétele egy tanulói Google-profil és kapcsolódó gmailes email-cím megléte. Erre már a 8.-osok szintfelmérőjének megírásakor is szükség lesz!

A napi szintű szervezési feladatokhoz szükséges kapcsolattartás zárt Messenger-csoporton keresztül történik majd.

Részletek az írásbelire való felkészítésről
                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről


Óradíj a 2023-24-es tanévben: várhatóan 5.000 Ft / fő / hét (= 90 perc jelenléti feladatmegoldó óra hét közben + 8. évfolyamon 45-60 perc online elméleti előadás hét végén + segédanyagok).

Helyszín: Helping Hand Oktatóközpont, Dunaharaszti, Móra F. u. 1. (a vasútállomásnál)

Matematikából az azonos szakmai elveken nyugvó felkészítést szakmai partnerünk, a Merlin Ház Tehetségműhely biztosítja, hasonló feltételekkel.
Részletek: https://merlinhaz.hu/?page_id=925


Jelentkezés a következő regisztrációs űrlap kitöltésével: (szerkesztés alatt)