Felvételi előkészítő

Intenzív, tehetséggondozó felvételi előkészítés
magyar nyelv és irodalomból
6 és 4 évfolyamos gimnáziumba készülők számára
– 2019 szeptemberétől is!

A középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgájára a tanulóknak minden tanév decemberében kell jelentkezniük.  Maga a vizsga mindig a következő év januárjában zajlik. Az egységes írásbeli felvételi anyaga, követelményrendszere minden iskolában ugyanaz.

  • Ne feledjék: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetőség nincs!
  • A feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek, a tanuló általános műveltségére is alapoznak.
    Magyarból a tanórai elméleti anyag alapjain kívül minden év feladataiban kiemelt szerepet kap a tanulók szókincsének gazdagsága, önálló és kreatív szövegalkotásuk, fogalmazásuk képessége, helyesírásuk biztossága.
  • A vizsgahelyzet új, a környezet idegen…

A sokoldalú felkészülést tehát minél előbb, már a 6. vagy 8. évfolyamos tanév elején célszerű megkezdeni – ehhez nyújtunk segítséget itt helyben, a Helping Hand Oktatóközpontban (2330 Dunaharaszti, Móra F. u. 1., www.helpinghand.hu).

  • szeptembertől januárig heti egyszer (a konkrét időpont kiválasztása személyes egyeztetés után történik), az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve még  több alkalommal, alkalmanként 120 percben.
  • Kis létszámú (max. 4-6 fős) csoportban, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
  • Tapasztalt középiskolai tehetségfejlesztő szaktanár és tanulásmódszertan-tréner vezetésével.
  • Korszerű és sikeres, tanulás-módszertani megalapozottságú pedagógiai módszerekkel, részben digitális pedagógiai megsegítéssel.

Olyan tanulóknak kínálunk magas szintű, szuperintenzív  felvételi felkészítést, akik nem egyfajta korrepetálás-jelleggel igénylik azt, hanem kifejezetten az erősebb középiskolák  felvételi követelményeinek szeretnének megfelelni, magas felvételi pontszám elérésével.

Az előkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos magyar tantárgy anyagának átismétlését jelenti! A megelőző évek konkrét központi írásbeli felvételi típusfeladataiból és várható szóbeli kérdéseiből kiindulva, a sikeres felvételihez szükséges írásbeli és szóbeli készségeket gyakoroljuk be, a megoldási, szereplési rutint alakítjuk ki. Mindezt a logikus, önálló gondolkodás és kreativitás alapelveit szem előtt tartva. Közben olyan hasznos, gyakorlati tanulási trükköket, stratégiákat is elsajátítunk, melyek nemcsak a felvételire való felkészülésben, de a későbbi középiskolai tanulmányaik során is nagy segítségükre lesznek.

Tanulóinknak nyomtatott és digitális segédanyagokat is biztosítunk az eredményes felkészüléshez.


Óradíj létszámfüggően: 1500-2000 Ft / 60 perc


Jelentkezés:  Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu és 06-70-3198205