Gimnáziumi felvételi előkészítés

Intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoport
magyar nyelv és irodalomból
6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára

  • Ha tetszik, ha nem, a jelenlegi felvételi igenis szelektál: az ERŐS gimnáziumokba való bekerüléshez JÓ (általában 40 pont körüli/feletti) felvételit kell írni, hisz nagy a túljelentkezés.
  • A JÓ gimnázium a LEGJOBB tanulókat szeretné magának kiválasztani…
  • Az általános iskolai felvételi előkészítés ehhez általában nem elegendő.
  • A gimnáziumok saját előkészítőire mindig nehéz bejutni. Vagy ha sikerül is, kérdéses, hogy 20-30 gyerekkel mennyire hatékony az előkészítés. Ráadásul a tanuló hétvégéinek nagy része erre megy el…

Ebben a helyzetben nyújtunk segítséget itt helyben, Dunaharasztiban.

A sokoldalú felkészülést a 6.  és a 8. évfolyamos tanév elején, szeptember elején kezdjük meg.
Igény szerint akár már a hetedikes tanév februárjától, az előző felvételi vizsgaidőszak végétől is indítok csoportot a leendő nyolcadikosoknak.

Olyan tanulóknak kínálok magas szintű, szuperintenzív  felvételi felkészítést, akik
nem egyfajta korrepetálás-jelleggel
igénylik azt, hogy hiányzó alapismeretiket pótolhassák, hanem kifejezetten az
erősebb (elit) gimnáziumok  felvételi követelményeinek szeretnének megfelelni, 8. évfolyamon egy magas (40 körüli/feletti) felvételi pontszám elérésével,
6. évfolyamon pedig a tehetséggondozó hatévfolyamos gimnáziumokba való bejutással.
Ez pedig a tanulók aktív közreműködése, hozzáadott erőfeszítése nélkül nem valósítható meg!

Az elmúlt évek tapasztalatai és az egyre nagyobb számú túljelentkezés miatt fenntartom magamnak a jogot, hogy a tanfolyami követelményeknek megfelelni nem tudó vagy akaró tanulókat a csoportból más, iskolai vagy egyéni fejlesztő, felzárkóztató profilú előkészítésre irányítsam át.
Továbbá a magatartásukkal esetleg a többiek célirányos felkészülését zavarókat is eltanácsolom a csoportjaimból.
Csak így tudom garantálni azon résztvevők sikeres munkáját, megfelelő tempójú haladását, akiknek valóban ezekben a csoportokban van a helye.

Kérem ennek szíves figyelembe vételét a jelentkezés előtt!

Az előzetes jelentkezés emailben történő elküldése után (tanuló neve, iskolája, gmailes email-címe, szülő neve, email-címe, mobilszáma) augusztus utolsó napjaiban egy online szintfelmérő teszt vár a jelentkezőkre.

Előzetes jelentkezés: Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu06-70-3198205

Tanulóinknak digitális és nyomtatott  segédanyagokat is biztosítunk az eredményes felkészüléshez.
Mivel az oktatás adminisztrációja és feladatainak egy része immár második éve az ún. Google Classroom “digitális tantermen” keresztül valósul meg, a tanfolyami részvétel feltétele egy tanulói (és/vagy szülői) Google-profil és kapcsolódó gmailes email-cím megléte. Erre már a szintfelmérő megírásakor is szükség lesz!

A napi szintű szervezési feladatokhoz szükséges kapcsolattartás zárt Messenger-csoporton keresztül történik majd.

Részletek az írásbelire való felkészítésről 
                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről


Az óradíj 2021-22-ben: 4.000 Ft / fő / hét (= 90 perc jelenléti óra hét közben + 30-45 perc online elméleti előadás hét végén)

Helyszín: Helping Hand Oktatóközpont, Dunaharaszti, Móra F. u. 1. (a vasútállomásnál)