Hetedikes előkészítő

Az Exactus és a Merlin Ház tehetséggondozó programja keretében lassan tíz éve foglalkozunk elitgimnáziumi felvételi előkészítéssel Dunaharasztiban és annak vonzáskörzetében, több száz sikeresen továbbtanuló diákkal a hátunk mögött.

Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelműen azt jelzik, hogy már csak ritkán elég a legerősebb gimnáziumokba való megfelelő szintű felkészüléshez a 8. évfolyam szeptemberétől januárjáig tartó időszak. A legtehetségesebb gyerekek is olyan tudás- és készségbeli hiányokkal jutnak el az általános iskola utolsó évéig, amit 5 hónap alatt egyszerűen nem tudunk pótolni. Ebben a covid-időszak online tanulása és az iskolai oktatás hiányosságai egyaránt szerepet játszanak. Ráadásul a központi írásbeli feladatai még speciális gondolkodásmódot és kreativitást is igényelnek. Ezért pár éve már a 7. évfolyamtól elkezdjük a módszeres felkészülést.

Kihívás a családnak és az iskolának: a tehetséges gyerek - Tízperc

2023 februárjától is indul tantárgyanként heti 1×90 percben felvételire előkészítő tehetséggondozó foglalkozás a 7. évfolyamosok számára
magyar nyelvből és matematikából.

A kis létszámú (6-7 fős) csoportba azokat a 2024-ben felvételizőket várjuk, akiknek kifejezetten magas, 40 pont feletti központi írásbelit kell írniuk ahhoz, hogy bejussanak a legerősebb gimnáziumokba.

Egy átlagos szintű felvételi teljesítményhez elegendő az általános iskolák által biztosított előkészítő foglalkozásokon lelkiismeretesen részt venni, és hozzá otthon minél több feladatsort önállóan megoldani az előző évekből, majd kijavítani a megoldókulcs alapján. De egy erős gimnáziumba való bejutáshoz a magas vitt pontszám mellett legalább 80-90 pontot kell összegyűjteni írásbelin a két felvételi tárgyból. Ehhez keményebb munkára, módszeresebb, tehetséggondozás alapú felkészülésre van szükség. Ezt szeretnénk elkezdeni magyarból a legtehetségesebb tanulókkal már a 7. évfolyam 2. félévétől.

Az elmúlt években olyan középiskolákba sikerült bekerülniük a nálunk felkészített nyolcadikosoknak, mint pl. a budapesti Fazekas, Eötvös, Apáczai, Madách, Szent László, Veres Pálné, Kossuth Lajos vagy a szigetszentmiklósi Batthyány gimnáziumok.

Foglalkozásainkon tehetségfejlesztést végzünk. Az alapvető tananyagbéli hiányokat pótló, illetve részképesség-zavarokat (pl. diszfunkcióka, egyén tanulási nehézségeket) kompenzáló, tehát inkább korrepetáló-felzárkóztató jellegű fejlesztésre ezek a csoportok nem lesznek megfelelőek, kérjük, ehhez keressenek az adott területen jártas pedagógust! A magatartás- és figyelemzavaros (pl. ADHD-s, hiperaktív) tanulókkal való foglalkozás is speciális szakmai kompetenciát igényel, így kérjük, hogy az ilyen gondokkal küzdő tanulót sem hozzánk írassák be, számukra az egyéni felkészítés lesz a megfelelő.

Mivel ezen a szinten, ahol mi dolgozunk, a fegyelmezés nem ronthat a csoport teljesítményén, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a közös munkát bármilyen értelemben zavarókat a többiek érdekében eltanácsoljuk a foglalkozásokról. Azt is jelezzük továbbá a szülőnek, ha úgy látjuk, hogy képességei alapján a gyermeknek nem erre a típusú foglalkozásra lesz szüksége a továbbiakban. Itt ugyanis a tehetséggondozás keretében azt vállaljuk, hogy a tempót és az elvárásokat mindig a jól teljesítő tanulókhoz igazítjuk, akik a legmagasabb felvételi pontszám eléréséért küzdenek.

A foglalkozások tehát nem korrepetálás-jellegűek lesznek, hanem elsősorban a magas felvételi pontszám eléréséhez szükséges készségek, tehetségterületek fejlesztését végezzük. A nyári szünetben heti egyszer 60 percben egy játékos digitális óra keretében adunk lehetőséget a szinten tartásra.

A konkrét, felvételi témakörökön, típusfeladatokon és teljes feladatsorokon alapuló elitgimnáziumi felkészítést majd 2023 szeptemberében kezdjük el, akkor már a jelenléti foglalkozást hétvégeken digitális ismétlő-rendszerező elméleti előadásokkal, majd ahhoz kapcsolódó kötelező digitális feladatokkal egészítjük ki.

A 7. évfolyamos csoport órájának

  • helye: Helping Hand Oktatóközpont (Móra F. u. 1., a vasútállomásnál);
  • óradíja: várhatóan 5.000 Ft / 90 perc (online óra esetén 4.000 Ft / 90 perc)
  • a csoportok tervezett időpontja magyarból: hétfő és/vagy szerda délután, matematikából még egyeztetés alatt.

Technikai feltételek: a foglalkozások digitális háttere egy Google Classroom csoport lesz, ezért a közös munka feltétele a tanuló saját gmailes címe. A napi kapcsolattartáshoz pedig Messenger-alkalmazást használunk. A Messenger-csoportba minden érintett szülőt és tanulót bevonunk majd. Az órákon gyakran lesz szükségük a mobiltelefonjukra (pl. Kahoot-feladathoz), ehhez ingyenes wifi-hozzáférést kapnak majd a helyszínen.


Jelentkezni a  Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu email-címen lehet.

Kérem, hogy jelentkezéskor a következő adatokat is szíveskedjenek megadni:

  • a gyermek neve, jelenlegi iskolája;
  • a tanuló saját gmailes címe;
  • kit tudunk majd elérni Messengeren? (szülő, gyermek, mindkettő)
  • a tervezett gimnázium(ok) megnevezése (ha van már ilyen)
  • magyarból a hétfői vagy a szerdai időpont lenne-e a gyermeknek megfelelő?
  • melyik tantárgyból igénylik az előkészítőt: csak magyar, csak matematika vagy mindkettő.

Magunkról: