Magyar előkészítő

„A nyelvtan a legzseniálisabb logikai játék.
Csak meg kell tanulni a kivételeket!” 
   (TZs)


Felkészülés a felvételire:

És ami mindenhol számít: a HELYESÍRÁS!
A leghitelesebb forrás, ha van idő online utánakeresni, hogyan írjuk helyesen: http:/helyesiras.mta.hu/
A Magyar Tudományos Akadémia helyesírási tanácsadó portálja

Ha pedig ROKON ÉRTELMŰ SZÓT keresel, akkor: https://szinonimaszotar.hu 


A FOGALMAZÁSI FELADATHOZ

További hasznos segédletek a nehezen fogalmazóknak:


A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ELMÉLETI NYELVTAN

Hangok és betűk világa:

 1. betűrendbe sorolás: beturend (*docx)
  A szabályok még részletesebben felsorolva, példákkal (link)


 2. szótagolás, elválasztás: szotagolas (*docx)

 3. hangrend, illeszkedés

  hÁbOrÚs tEnIszÜtŐ


 4. mássalhangzó-törvényszerűségek: msh torvenyek (*docx)
  jelölt és jelöletlen teljes hasonulás, részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés


 5. helyesírási alapelvek:

Szavak világa:

 1. hangalak és jelentés kapcsolata
 2. szóelemek – szótő, képző, jel, rag: szoelemek (*docx)
 3. szófajok: a szófajok rendszere – szofajok (*docx)
  a tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk (-i képzővel is): tulajdonnevek (*pdf)
  a földrajzi nevek fajtái és helyesírásuk (-i képzővel is): foldrajzi nevek (*pdf)
  igekötős igék:  igekotos igek (*docx)
  igeelemzés, igefajták, ragozások: igeelemzes (*docx)
  a problémás igék ragozása, helyesírása (összefoglaló táblázat): nehez igek (*docx)
  igenevek: igenevek (*docx)
  névmások: nevmasok (*docx)

Mondatok világa:

 1. mondatfajták
 2. mondatrészek (8. évfolyam), mondatelemzés
  alany – állítmány- tárgy (elméleti összefoglaló): alany allitmany targy
  határozók (elméleti összefoglaló és gyakorlat): hatarozok

Szókincsünk gazdagsága:

 1. szólások, közmondások:
  http://gyermekapp.hu/magyar-szolasok-kozmondasok-app/ – Egy kötelezően letöltendő és használandó alkalmazás!!
  Közmondás-kvíz: http://anyanyelvapolo.hu/itt-kozmondasos-kviz-mennyire-ismeri-oket/ 
 2. szókészlet-bővítő feladatok

A költői nyelv gazdagsága, eszközei:

 1. költői eszközök: koltoi eszkozok
 2. rímfajták: rimfajtak  (*docx)
 3. verselési formák

Kommunikáció (csak 8. évfolyamon):

 1. szabályai
 2. funkciói
 3. a beszédhelyzet hatása a verbális kommunikációra
 4. a non-verbális kommunikáció eszközei: gesztusnyelv, mimika, testtartás