TanTurbó-módszer

KIDOLGOZÁS, KIPRÓBÁLÁS ALATT:

“Segítség, felvettek!”

Gyakorlat-centrikus tanulás-módszertani előkészítő
elitgimnáziumi középfokú és felsőfokú tanulmányokra, valamint felnőttképzésre
(intenzív tréning)

 • a tanulási hatékonyság növelésére
 • sikeres tanulási stratégiák kialakítására
 • az önbizalom, a magabiztos fellépés erősítésére

A tervezett tematikából:

Készségfejlesztés:

 • Figyelemmegosztás
 • Koncentráció
 • Szókincsfejlesztés
 • Élőbeszéd / előadásmód / beszédtechnika

Tanulási praktikák a gyakorlatban:

 • Agyféltekék összehangolása
 • Memóriafejlesztő trükkök
 • Nyelvtanulási praktikák
 • Szövegértés – lényegkiemelés
 • Vázlatírási technikák
 • Jegyzeteléstechnika hallott és olvasott szöveg után
 • „Turbóolvasás”
 • Kiselőadás készítése és a nyilvános szereplés
 • Hatékony prezentáció
 • Vitatechnika, meggyőző érvelés